Zabezpečovací systém

Zabezpečovací systém ponúka ochranu proti neoprávnenému vniknutiu do zabezpečených priestorov objektu, k jeho signalizácii, ako aj evidencii pokusu o narušenie. Základom systému je spôsob detekcie, najčastejšie sa využívajú PIR snímače (Passive Infra Red), ktoré reagujú na teplotné zmeny v miestnosti, snímače otvorenia okien a dverí, snímače rozbitia skla, nášlapné lišty, infrazávory, vibračné snímače, trezorové snímače a veľa ďalších. Priestory chránené zabezpečovacím sytémom môžu byť rozdelené do zón v ktorých možu platiť rôzne bezpečnostné pravidlá a iný stupeň ochrany. Spúštanie zabezpečovacieho sytému je riešené pomocou počítania ľudí v zónach, načasovaním aktivovania na určitú hodinu, alebo manuálnym aktivovaním cez PIN klávesnicu. Informácia o polachu je signalizovná akustistickou, alebo svetelnou sirénou a systém informuje kompetentné osoby pomocou SMS, alebo telefonátom, informácia je posielaná na PCO.