Požiarna signalizácia a požiarno-evakuačný rozhlas

Elektrická Požiarna Signalizácia (EPS) a požiarno-evakuačný rozhlas slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom, zaisťuje správnu a včasnú detekciu požiaru a následne potom účinné vyhlásenie požiarneho poplachu tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru. EPS a požiarno-evakuačný rozhlas samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa odovzdáva informáciu o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu. Súčasne tieto systémy môžu byť napojené na ovládanie pretlakových ventilátorov, dymových klapiek, otváranie či zatváranie dverí, alebo vypínanie rôznych elektrických zariadení, poprípade na stabilné hasiace systémy.