Kamerový systém

Kamerový systém slúži k ochrane objektov pomocou vytvorenia obrazového záznamu sledovaného objektu alebo priestoru. Obraz sa zaznamenáva cez digitalizačnú kartu do PC, alebo na špeciálne digitálne rekordéry s vysokou kvalitou nahrávania. Záznamenávaný obraz môže byť nepretržitý, alebo len v prípade detekcie pohybu v monitorovaných priestoroch.