Dochádzkový systém

Dochádzkový systém nahrádza všetky doterajšie formy evidencie prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Ide o moderné riešenie, ktoré zabezpečuje prehľad o odpracovanej dobe, s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred definovaných pravidiel. Systém spočíva v označovaní každého priechodu zamestnanca pri príchode a odchode z práce na dochádzkovom terminále. Vyhodnotením jednotlivých priechodov (prerušení) získame dokonalý súhrn informácií o odpracovanej dobe s následným vyhodnotením dochádzkovej agendy na konci mesiaca s možnosťou spracovania a prevedia nazbieraných dát do mzdových systémov. Prístup k dochádzkovým dátam pre všetkých zamestnancov je možný cez intranetovú nadstavbu. Elektronický dochádzkový systém sa stáva štandardom, ktorý zaručuje flexibilné a prehľadné využitie pracovného času. Vďaka technológii RFID a biometrickej identifikácii ide o rýchle a spoľahlivo fungujúce riešenie, ktoré plne pokrýva potreby evidencie odpracovanej doby zamestnancov.

 

Ďalej